HomeAdmin AgrasBedrijven M.K.B.Agrarische sectorDownloadsContact

Agrarische sector

Als agrarisch ondernemer wordt het u niet gemakkelijk gemaakt. Naast het normale administratieve werk moet u ook nog eens rekening houden met het landbouwbeleid en hervormingen. Reden genoeg om Admin Agras in te schakelen; wij weten precies welke wetten en regels voor u gelden. Daarnaast weten wij welke subsidies voor u van toepassing zijn.

Administratie
Wanneer moet ik btw afdragen en hoeveel is dat? Moet ik dat ieder kwartaal afdragen of kan dit ook minder vaak? Kan ik door mij verschuldigde btw verrekenen met de af te dragen btw? Admin Agras beheert uw administratie en geeft u antwoord op al uw vragen én natuurlijk een passende oplossing.

Loonadministratie
Hoeveel betaal ik mijn werknemers uit? Wat draag ik als werkgever bij? Hoeveel ga ik zelf verdienen? Hoeveel betaal ik mee aan de ziektekosten van mijn werknemers? Aan welke verplichtingen moet ik voldoen als werkgever?
Geen zorgen. Admin Agras zorgt dat het administreren van lonen soepel verloopt.

Belastingen
Welke belastingverplichtingen heeft u? Hoe en aan wie betaalt u dit? Admin Agras vertelt u precies waaraan u moet voldoen. Daarnaast denkt Admin Agras graag mee over: belastingaangiftes (Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting), bedrijfseconomische verslagen, begroting, meerjarenplan en het fiscaal jaarverslag.

Dienst Regelingen
Dienst Regelingen is uitvoerder van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Een serieuze en belangrijke partner, die u te vriend wilt houden. Admin Agras adviseert en ondersteunt u hier graag bij.

Subsidies
Voor bedrijven in de akkerbouw, veehouderij en tuinbouw gelden subsidieregelingen. Voor welke subsidies komt u in aanmerking? Admin Agras is op de hoogte van alle subsidieregelingen en adviseert u hier graag over.

Agrarisch natuurbeheer
Wanneer u rekening houdt met de natuurlijke flora en fauna op uw land, kunt u een vergoeding krijgen van de overheid. Ook voor maatregelen die extra inspanning en extra kosten met zich meebrengen, kunt u steun krijgen van de overheid. Admin Agras is op de hoogte van alle eisen waaraan uw bedrijfsvoering moet voldoen. We begeleiden u graag bij het aanvragen van subsidies en vertellen u over de voorwaarden van het agrarisch natuurbeheer.

Overig
Bij een bedrijfsovername of –beëindiging komt heel wat kijken. U wilt ervoor zorgen dat u goed vertegenwoordigd wordt op een fiscaal vriendelijke manier.
Hebt u vragen over financieringen, of wilt u graag advies van een ervaren en onafhankelijke bureau? Admin Agras staat u terzijde. Ook voor projectbegeleiding en –advisering of een accountantsverklaring kunt u bij ons terecht.
Bel of kom langs bij Admin Agras in Hallum. We helpen u graag verder.

Contactpersonen
Jan Piet de Jager
0518 - 43 28 46 (ma-vr)

 

We geven u graag advies

Hebt u vragen over financieringen, of wilt u graag advies van een ervaren en onafhankelijke bureau? Admin Agras staat u terzijde